Composer detected issues in your platform: Your Composer dependencies require a PHP version ">= 7.2.5". {"code":"internal_server_error","message":"

Er heeft zich een kritieke fout voorgedaan op deze site.<\/p>

Meer informatie over probleemoplossing in WordPress.<\/a><\/p>","data":{"status":500},"additional_errors":[]}